GenerateBlocks Custom Blocks

On this page you can find custom made GenerateBlocks blocks that you can use on your website.

There is so many things you can do with GenerateBlocks (free version!) if you just use your creativity combined with HTML+CSS-skills.

You can copy the generateblocks I have created for free.

Consider buying me a coffee or use my affiliate links for GeneratePress or GenerateBlocks to support my free work.

SVT screamer push notification

SVT is the Swedish public service television company that provide TV and news. They have a very clean and minimalistic design.

I got tempted to try and copy their “screamer notification” in which they use to highlight very urgent news.

See the screaming news flash on top of the page

Here below you will see a responsive GenerateBlock that is inspired by SVT’s screamer push notification.

URGENT
BUY MARCUS LINDBLAD A COFFEE FOR HIS KINDNESS

If you want to use this GenerateBlock then just copy the code below and paste it into your editor.

<!-- wp:generateblocks/container {"uniqueId":"c789c9dc","paddingTop":"0","paddingRight":"0","paddingBottom":"0","paddingLeft":"0","isDynamic":true} -->
<!-- wp:generateblocks/grid {"uniqueId":"dad1dc33","columns":2,"horizontalGap":0,"isDynamic":true} -->
<!-- wp:generateblocks/container {"uniqueId":"840d7740","isGrid":true,"gridId":"dad1dc33","width":20,"paddingTop":"10","paddingRight":"12","paddingBottom":"10","paddingLeft":"12","backgroundColor":"#cf2e2e","verticalAlignment":"center","isDynamic":true} -->
<!-- wp:generateblocks/headline {"uniqueId":"79879832","element":"div","alignment":"center","textColor":"#ffffff","showAdvancedTypography":true,"fontWeight":"700","fontSize":24} -->
<div class="gb-headline gb-headline-79879832 gb-headline-text">JUST NU</div>
<!-- /wp:generateblocks/headline -->
<!-- /wp:generateblocks/container -->

<!-- wp:generateblocks/container {"uniqueId":"e6065f02","isGrid":true,"gridId":"dad1dc33","width":75,"paddingTop":"0","paddingRight":"0","paddingBottom":"0","paddingLeft":"","backgroundColor":"#333333","verticalAlignment":"center","isDynamic":true} -->
<!-- wp:generateblocks/headline {"uniqueId":"6adb1a79","element":"div","alignment":"center","backgroundColor":"#3a3a3a","textColor":"#ffffff","showAdvancedTypography":true,"fontWeight":"700","fontSize":28,"paddingTop":"10","paddingRight":"12","paddingBottom":"10","paddingLeft":"12"} -->
<div class="gb-headline gb-headline-6adb1a79 gb-headline-text">OSTBÅGAR FAST I SUEZKANALEN</div>
<!-- /wp:generateblocks/headline -->
<!-- /wp:generateblocks/container -->
<!-- /wp:generateblocks/grid -->
<!-- /wp:generateblocks/container -->

Progress bar with generateblocks

Here’s a progress bar built with GenerateBlocks using background gradients.

MOT 10 MILJONER

START

8 737 019 kr

87%

MÅL

10 000 000 kr

<!-- wp:generateblocks/container {"uniqueId":"2065b7fa","marginTop":"40","marginBottom":"40","isDynamic":true} -->
<!-- wp:generateblocks/grid {"uniqueId":"5090b671","columns":6,"horizontalGap":39,"horizontalGapTablet":10,"horizontalGapMobile":5,"isDynamic":true} -->
<!-- wp:generateblocks/container {"uniqueId":"0b53adc4","isGrid":true,"gridId":"5090b671","width":25,"paddingTop":"0","paddingRight":"0","paddingBottom":"0","paddingLeft":"0","verticalAlignment":"flex-end","isDynamic":true} -->
<!-- wp:generateblocks/headline {"uniqueId":"9b17aab8","element":"h4","alignment":"center"} -->
<h4 class="gb-headline gb-headline-9b17aab8 gb-headline-text">START</h4>
<!-- /wp:generateblocks/headline -->
<!-- /wp:generateblocks/container -->

<!-- wp:generateblocks/container {"uniqueId":"de024be0","isGrid":true,"gridId":"5090b671","paddingTop":"0","paddingRight":"0","paddingBottom":"0","paddingLeft":"0","paddingUnit":"%","borderRadiusUnit":"em","gradientColorOne":"#00d084","gradientColorOneOpacity":1,"gradientColorStopOne":80,"gradientColorTwo":"#bdc4ca","gradientColorTwoOpacity":1,"gradientColorStopTwo":0,"verticalAlignment":"flex-end","alignment":"center","isDynamic":true} -->
<!-- wp:generateblocks/headline {"uniqueId":"09e4022d","element":"h3","alignment":"center","marginTop":"20","marginBottom":"20"} -->
<h3 class="gb-headline gb-headline-09e4022d gb-headline-text">MOT 10 MILJONER</h3>
<!-- /wp:generateblocks/headline -->
<!-- /wp:generateblocks/container -->

<!-- wp:generateblocks/container {"uniqueId":"0be75507","isGrid":true,"gridId":"5090b671","width":25,"paddingTop":"0","paddingRight":"0","paddingBottom":"0","paddingLeft":"0","verticalAlignment":"flex-end","isDynamic":true} -->
<!-- wp:generateblocks/headline {"uniqueId":"b9c658b4","element":"h4","alignment":"center"} -->
<h4 class="gb-headline gb-headline-b9c658b4 gb-headline-text">MÅL</h4>
<!-- /wp:generateblocks/headline -->
<!-- /wp:generateblocks/container -->

<!-- wp:generateblocks/container {"uniqueId":"0be6d8c2","isGrid":true,"gridId":"5090b671","width":25,"paddingTop":"0","paddingRight":"0","paddingBottom":"0","paddingLeft":"0","verticalAlignment":"center","isDynamic":true} -->
<!-- wp:generateblocks/headline {"uniqueId":"aa33813b","alignment":"center"} -->
<h2 class="gb-headline gb-headline-aa33813b gb-headline-text">8 737 019 kr</h2>
<!-- /wp:generateblocks/headline -->
<!-- /wp:generateblocks/container -->

<!-- wp:generateblocks/container {"uniqueId":"e23219b1","isGrid":true,"gridId":"5090b671","paddingTop":"0","paddingRight":"10","paddingBottom":"0","paddingLeft":"10","paddingUnit":"%","borderSizeTop":"3","borderSizeRight":"3","borderSizeBottom":"3","borderSizeLeft":"3","borderRadiusTopRight":"3","borderRadiusBottomRight":"3","borderRadiusBottomLeft":"3","borderRadiusTopLeft":"3","borderRadiusUnit":"em","borderColor":"#404040","borderColorOpacity":0.9,"backgroundColor":"#00d084","gradient":true,"gradientColorOne":"#00d084","gradientColorOneOpacity":1,"gradientColorStopOne":87,"gradientColorTwo":"#6c747b","gradientColorTwoOpacity":1,"gradientColorStopTwo":87,"verticalAlignment":"center","alignment":"center","isDynamic":true} -->
<!-- wp:generateblocks/headline {"uniqueId":"f68668e5","alignment":"center","backgroundColor":"","highlightTextColor":"","marginTop":"20","marginBottom":"20"} -->
<h2 class="gb-headline gb-headline-f68668e5 gb-headline-text">87%</h2>
<!-- /wp:generateblocks/headline -->
<!-- /wp:generateblocks/container -->

<!-- wp:generateblocks/container {"uniqueId":"3bb65040","isGrid":true,"gridId":"5090b671","width":25,"paddingTop":"0","paddingRight":"0","paddingBottom":"0","paddingLeft":"0","verticalAlignment":"center","isDynamic":true} -->
<!-- wp:generateblocks/headline {"uniqueId":"6670c5ae","alignment":"center"} -->
<h2 class="gb-headline gb-headline-6670c5ae gb-headline-text">10 000 000 kr</h2>
<!-- /wp:generateblocks/headline -->
<!-- /wp:generateblocks/container -->
<!-- /wp:generateblocks/grid -->
<!-- /wp:generateblocks/container -->

Page Heros

Page Title

Vill du säga tack?

Det går åt ett par koppar kaffe för att kicka igång den här kreativa hjärnan…

Så varför inte känna att du varit en del utav min kreativa process genom att bjussa på en kopp av det svarta guldet!

Alla pengar går oavkortat till min finansiering utav kaffebönor som konsumeras dagligen.